Over ons

Stichting Afvaloven Nee bestaat uit vrijwilligers die strijden tegen een overbodige en vervuilende afvaloven aan de rand van onze stad en ons werelderfgoed, de Waddenzee.

Onze missie is het beschermen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Harlingen tegen de schadelijke uitstoot van de afvaloven.

We zijn ook bezorgd voor het nadelige effect van de vele emissies van de REC op het ecosysteem van de Waddenzee. Het behouden en verbeteren van de natuur, landschappelijke en kunsthistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, valt daarom eveneens onder onze doelstelling.

Wij zetten ons in om de exploitatie van de afvaloven te stoppen.

We zijn tegen een verhoging van het rookgasdebiet waardoor de oven meer mag verbranden en dus ook meer uit mag stoten. We zijn vastbesloten om te vechten voor een schone en veilige toekomst voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. We proberen dit doel te verwezenlijken door het voeren van allerlei acties, alsmede door het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het optreden in en buiten rechte, procesvertegenwoordiging daaronder begrepen.

We willen dat de overheid beter toezicht houdt op de emissie-overschrijdingen en dat er actief en effectief wordt gehandhaafd op deze overtredingen.

De stichting is in 2007 opgericht.

Gegevens

Stichting Afvaloven Nee

KvK -nummer: 01117531

RSIN of fiscaal nummer: 817451390

IBAN: NL34 TRIO 0320 6733 75

ANBI: Stichting Afvalvoven Nee heeft een ANBI-status en donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Statutaire zetel: Gemeente Harlingen

Datum akte oprichting 08.01.2007

Telefoon: 0623471936

e-mail: info@afvalovennee.com

Bestuur

Het bestuur van Stichting Afvaloven Nee bestaat uit voorzitter Sikke Jellema en secretaris/penningmeester mr. Bastiana J. Hofman Edwards.

Woordvoerder

De woordvoerder van Stichting Afvaloven Nee is Hans Gillissen.

Advocaat

De advocaat van Stichting Afvaloven Nee is mr. Henri A. Sarolea.